זה באג או פיצ'ר?

12-01-2020

בפוסט הקודם כתבתי על התפקיד הלא פורמלי שנמצא במוקד מערכת היחסים שלנו עם הקבוצה. 

היום אשתמש בזה כדי לנתח קונפליקט מוכר בעולם ההייטק – הקונפליקט שבין הפיתוח לבדיקות. 

בואו נבחן שתי תופעות שכיחות: 

1) אנשי הפיתוח מתלוננים שמחלקת הבדיקות בינונית מבחינה מקצועית

2)הקידום של אנשי הבדיקות הטובים הוא מעבר לתפקיד בפיתוח


כלומר, באמצעות שאיבת הטאלנטים מהבדיקות, הפיתוח משמר את אותה בינוניות בבדיקות שהוא מתלונן עליה.

נוסיף לזה את העובדה שהתפקיד של הבדיקות הוא לשים פנס על בעיות האיכות בתוצרים של אנשי הפיתוח וקיבלנו מאבק סמוי שמקפל בתוכו את הקושי להכיל בינוניות.

ההשערה שלי היא שהמקור לכל זה הוא המציאות של גוף הנדסי בתוך מערכת עיסקית.

המציאות העיסקית דורשת פשרות מקצועיות מבחינה הנדסית. הפשרות האלה הן חוויה בלתי נסבלת עבור אנשי פיתוח שהמהות שלהם היא הנדסית טכנולוגית.

מנגנון ההגנה שמחלקת הפיתוח פיתחה כדי להתמודד עם החוויה הזו הוא הפיצול בין הפיתוח והבדיקות, שמאפשר להרחיק את הבינוניות לגוף אחר. ואפרופו תפקיד לא פורמלי – זה התפקיד של אנשי הבדיקות.

הבעיה היא שדה פקטו האחריות על האיכות מורחקת אף היא מאנשי הפיתוח לאנשי הבדיקות – מה שלאורך זמן פוגע באיכות המוצרים.

יותר ויותר חברות מבינות היום שהפיצול הזה בין פיתוח לבדיקות לא משרת אותן. המגמה היא ליצור אינטגרציה בין הגופים האלה ולהחזיר לפיתוח את האחריות לאיכות. למעשה מדובר באינטגרציה של עבודת הפיתוח עם הפשרות והבינוניות שהמציאות העיסקית מכתיבה.