עמי מרקוביץ, Software Director

parallel wireless

במהלך שלוש השנים האחרונות, אופיר ליווה אותי בשתי חברות שונות, כמנהל קבוצה וכדירקטור תוכנה.
אופיר סייע לי  בהתפתחותי המקצועית ותרם לי מנסיונו הרב.
בתפקידי כדירקטור, עזר לי להגדיר ולאפיין את בעלי התפקידים שהקבוצה צריכה, על מנת להגיע לתפקוד מיטבי.
אופיר עובד במקצועיות, ברגישות ובתבונה רבה, ותוך שימת לב ליחסי הכוחות בארגון.  
נסיונו העשיר מתבסס גם על הגעתו מ"השטח" והבנתו את התהליכים מבפנים.
אני ממליץ על אופיר הן כיועץ לפיתוח מנהלים, והן כיועץ להטמעת תהליכי שינוי ושיפור בחברות, במישור האסטרטגי ובמישור הטקטי.