Roles, Responsibilities ושאר ירקות

02-02-2020

אומרים שהגדרת תפקידים זה דבר חשוב. 

אז אומרים. 

אני אגיד לכם מה אני אומר. 

אני אומר עזבו את הגדרת התפקיד - תתמקדו בהגדרת אחריות. 

למה? 

הגדרת התפקיד מתייחסת למה שצריך לעשות.

הגדרת תחום האחריות מתייחסת למה שצריך להשיג.

אני מרבה להשתמש בדוגמא הבאה:

אני הולך לקניות בסופר מצויד ברשימת מצרכים בטלפון.

אני מגיע לאזור הירקות ורואה ברשימה נגיד... גזר וחצילים.

אז אני מביא גזר וחצילים.

בבית אני נשאל מה עם הכ-ר-ו-ב-י-ת????

תוך כדי בדיקת הרשימה בטלפון אני טוען להגנתי שהכרובית לא הופיעה בה.

ברור שזה לא עוזר לי.

צריך להגיד לך כרובית? זה לא ברור?

בעולם של הגדרת אחריות – הייתי אחראי לכך שבבית יהיו כל הירקות הדרושים.

כדי לממש את האחריות הזו הייתי צריך לעשות כמה פעולות,

כמו למשל לבדוק מה יש ומה אין בבית, לבדוק מה הצרכים, להכיו רשימה וכו...

אבל אני לא עושה את זה.

למה?

כי זה לא התפקיד שלי.

התפקיד שלי הוא להביא את מה שברשימה.

וזה בדיוק העניין.

איך נראית בדרך כלל הגדרת תפקיד?

רשימה של משפטים שבמרכזם... פעולה.

הגדרת תפקיד כזו מכוונת למיקוד בפעולות.

רק שלפעמים גם אם מבצעים את כל הפעולות בצורה מושלמת זה לא מבטיח השלמה של המשימה.

בדיוק כמו בסיפור הירקות שלי.

הגדרה של תחומי אחריות שמתמקדת בתוצאות הרצויות מעודדת התנהגות של הגדלת ראש, התמודדות עם אתגרים ולקיחת אחריות.

אם אתם רוצים את כל הירקות שלכם... 

אל תגדירו תפקיד - תגדירו תחום אחריות.