Serendipity - פתרון שמחפש בעיה

26-04-2020

מה המשותף לויאגרה, קורנפלקס, LSD ורנטגן?

רמז: אפשר לצרף לרשימה גם את קולומבוס, שאול המלך ופלמינג.

המילה שקושרת את כל השמות האלו היא Serendipity (לא ידוע לי על תרגום לעיברית) - תופעה של גילויים שקרו מבלי שחיפשו אותם.

קולומבוס חיפש את הודו ומצא את אמריקה, שאול חיפש אתונות ומצא מלוכה ופלמינג חקר את השפעת ומצא את הפניצלין.

מקור השם Serendipity הוא באגדה של שלושה נסיכים מסרנדיפ (שמה העתיק של סרי לנקה) שהיה עסוקים בגילוי דברים שאותם כלל לא חיפשו.

כבר כתבתי כאן בעבר על המעבר של האנושות מכלכלת ידע (ידע זה כח) לכלכלת חדשנות שבה הארגון לא נמדד על פי כמות הידע שהוא מחזיק אלא על פי כמות הידע החדש שהוא מייצר.

העניין הוא שבארגונים רבים החדשנות מצומצמת לתהליך של בעיה שמחפשת פיתרון.

Serendipity היא תהליך שבו הפתרון מחפש בעיה.

אני אסביר:

כאשר תחום הבעיה מוגדר באופן מאוד צר, מרחב הפתרון צר בהתאם.

במרחב הזה יש בהחלט מקום ליצירתיות שתוביל ליצירת ידע חדש, אולם בגלל שהיא ממוקדת בבעיה מאוד ספציפית, ברב המקרים החדשנות היא מאוד טכנית, מאוד טקטית ולא מאפשרת יציאה מגבולות די ברורים.

כאמור, הרב הגדול של הארגונים פועלים באופן הזה.

רוצים דוגמא קונקרטית?

בבקשה!

קחו למשל את האופן שבן מנהלי מוצר מעבירים את הדרישות שלהם למי שאמור לממש אותן.

בדרך כלל הם ידרשו את ה feature שהם חושבים שהוא הדבר הנכון ללקוח.

כלומר הם באים כבר עם הפתרון וכל מה שנדרש הוא לחשוב על הדרך הטכנית לממש אותו.

במושגים של מרחב הבעיה ומרחב הפתרון נאמר שמרחב הבעיה הוא "איך מממשים את ה feature הזה ללקוח" ומרחב הפתרון מצטמצם לאפשרויות הטכניות השונות לעשות זאת.

עכשיו, תתארו לכם מצב שבו מנהלי המוצר לא מנסחים feature אלא בעיה.

הם מנסחים את הבעיה שהם מנסים לפתור ללקוח.

במקום להגדיר שהם רוצים feature כזה או אחר, הם יגדירו מהי באמת הבעיה של הלקוח (זה, אגב תהליך לא פשוט שדורש מאמץ רב).

במקרה כזה, מרחב הפתרונות גדל בצורה משמעותית.

ומה יקרה?

אז כמובן שבחלק מהמקרים, הפתרון שהם יקבלו יהיה זהה לפתרון שהם היו יכולים להציע בעצמם.

יהיו מקרים שבהם ימצאו פתרונות אחרים שכלל לא היו זוכים לעלות לדיון בשיטה הראשונה.

אבל...

פה ושם יהיו גם מקרים של serendipity, מקרים שבהם יתגלו דברים של חשבנו עליהם.

כשמרחב הפתרונות רחב דיו הוא מאפשר למצוא גם פתרונות לבעיות שלא חיפשנו.

הפתרונות האלה יכולים להיות ההזדמנויות העיסקיות הבאות של הארגון.

 

בעולם של כלכלת חדשנות, כשארגונים נדרשים להמציא את עצמם כל הזמן מחדש, תזכרו את הנסיכים מסרנדיפ.

תאפשרו לעצכם את החופש לחפש גם הרחק מהפנס.