הטעות הניהולית הגדולה ביותר שתעשו

29-12-2019

אני נוהג לומר שיש לי תואר ראשון בפיסיקה ושלא השתמשתי בו אפילו לא יום אחד. 

אבל האמת שאני משתמש לא מעט בשפה פיסיקלית לתיאור של ארגונים והתהליכים שקורים בהם. 

אנרגיה, כוחות, מצבי שיווי משקל ועוד מושגים פיסיקליים מושאלים דרך קבע לעולם הארגוני. 

העניין הוא שהמושגים האלה שאובים מהפיסיקה הקלסית. הניוטונית. 

פיסיקה שהניחה שיש בעולם סדר דטרמיניסטי של  פעולה ותוצאה. 

היום אנחנו יודעים שזה תאור חלקי. 

פיסיקלית אבל גם ארגונית. 

אנחנו חיים בתקופה בה ארגונים פועלים בתוך שטף מידע אינסופי, סביבה לא יציבה ומורכבות הולכת וגדלה. 

השפה הארגונית זקוקה למושגים חדשים שלקוחים מהפיסיקה הקוואנטית ותורת הכאוס. 

במאה ה 21, מנהלים מתמודדים עם אתגרים מרמות מורכבות וסיבוכיות שונות. רונלד חפץ מבחין בין אתגרים טכניים לאתגרים אדפטיביים, בין בעיות פשוטות שיש להן פתרון בהישג יד לבין אתגרים מורכבים שהארגון במצבו הנוכחי לא מסוגל לפתור. 

הידע והניסיון שנצברו בו לא נותנים מענה לאתגרים האלה ולכן הוא נדרש להתפתחות כדי להיות מסוגל להתמודד איתם. 

העניין הוא שהבעיות שלנו לא מגיעות עם פתק צמוד שמגדיר אם זה אתגר טכני או התפתחותי. 

זה המנהל שנדרש להחליט! 

הפיתוי לראות בכל בעיה – סוגיה טכנית שיש לה פתרון טכני הוא גדול ולכן האזהרה המהדהדת של חפץ למנהלים נכונה היום יותר מתמיד:

The greatest single leadership failure: treating adaptive challenges like technical challenges