הגדרת תפקיד - ליצן החצר

05-01-2020

אחד הדברים שמעסיקים מנהלים ומדוברים בארגונים הוא הגדרות תפקידים.

בצדק.

רק שאנחנו מתייחסים בעיקר לתפקידים הפורמליים שלנו. אלו שמופיעים על כרטיס הביקור.

אבל בכל קבוצה יש תפקידים נוספים. לא פורמליים.

תחשבו למשל על מנהיג הקבוצה.

אם יש מנהיג, זה אומר שיש מונהגים, שבחרו את המנהיג או לפחות קיבלו עליהם את מנהיגותו.

איך זה עובד? מה הופך מישהו למנהיג של קבוצה? כיצד הקבוצה מקבלת את מנהיגותו? זה הרי לא תהליך מודע.

הקבוצה לא יושבת ומחליטה מי המנהיג שלה, נכון? (אני לא מדבר על תפקיד מנהיגות פורמלי) זה משהו שמתרחש בתוך הדינמיקה הלא מדוברת ולרב הלא מודעת של היחסים שמתקיימים בקבוצה.

הנהגה היא תפקיד שהקבוצה מעניקה למי מחבריה באופן לא פורמלי.

וזה זה לא התפקיד היחיד.

תחשבו על הכיתה שלכם מהיסודי או התיכון – זוכרים את המצחיקן? את הבעייתי, את הפרקליט, השעיר לעזאזל...

אלו היו התפקידים שלהם...

ברור שהתלמידים שמילאו את התפקידים האלה עשו את זה בגלל מי שהם אבל גם כי זה התפקיד הלא פורמלי שהקבוצה העניקה להם.

כשאנחנו חלק מקבוצה אנחנו ממלאים עבורה תפקיד לא פורמלי שמשרת אותה!

בפסיכולוגית קוראים לזה הזדהות השלכתית.

הרבה פעמים התפקיד הלא פורמלי שלנו משפיע עלינו ועל הארגון הרבה יותר מאשר התפקיד הפורמלי. העניין הוא שאנחנו די תקועים בו וקשה מאוד להיחלץ ממנו. כמו מישהו שתקוע בתוך תחפושת של דמות שהוא לא מסוגל לצאת ממנה. הקבוצה פשוט לא מאפשרת לנו.  התפקיד הזה משרת משהו בדינמיקה של הקבוצה והיא זקוקה לנו במקום הזה.

אם תשאלו אותי, אנחנו מדברים יותר מדי על הגדרות תפקידים פורמליים וכמעט ולא מעזים לעסוק בתפקידים הלא פורמליים בקבוצה. מצד אחד זה די מובן היות והתפקיד הלא פורמלי שלנו קשור ישירות למטען האישי שאנחנו מביאים איתנו לקבוצה וטיבעי שלא נח לנו לעסוק בו. מצד שני ההתעלמות ממנו תוקעת אותנו ותוקעת את הקבוצה. 

אז מה התפקיד הלא פורמלי שלכם בארגון שלכם?